Units en basisgroepen


Onze leerlingen zijn verdeeld over 4 units: in unit 1/2 zijn twee basisgroepen, in unit 3/4 zijn twee basisgroepen, in unit 5/6 zijn drie basisgroepen en in unit 7/8 zijn twee basisgroepen.
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met units in twee leerjaren om zo nog beter af te kunnen stemmen op de behoeften van onze leerlingen.

Elke unit bestaat uit een drietal ateliers, waarin tevens de basisgroepen zijn ondergebracht. Dit atelier is de thuishaven van iedere basisgroep. Hier start en eindigt de dag. Ieder kind zit in een vaste basisgroep, dat biedt hen veiligheid en houvast.
In elke unit hebben de ateliers dezelfde kleuren en functie. Het rode atelier is het taal atelier, hier worden de taal instructies gegeven. Het groene atelier is het rekenatelier, hier worden de rekeninstructies gegeven en het paarse atelier is het creatieve en motoriek atelier, hier worden schrijfinstructies en creatieve instructies gegeven. In de ateliers geven de vakspecialisten (tevens basisgroepleerkracht) instructie aan alle leerlingen van hun unit voor hun eigen vakgebied.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:
• Het geeft mogelijkheden tot een flexibelere groepsindeling. Zo kunnen wij beter inspelen op verschillen tussen leerlingen.
• Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren zij van elkaar.
• Leerkrachten en onderwijsondersteuners van een unit werken veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor een grotere groep kinderen.