Team


Het onderwijs op DOK12 wordt verzorgd door een bevlogen en professioneel team. Samen zetten de medewerkers zich er voor in dat ieder kind kwalitatief goed onderwijs en goede begeleiding krijgt.

Het team bestaat uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Er is een managementteam, bestaande uit een directeur en een adjunct directeur. Daarnaast is er een Intern Begeleider die zich toelegt op de specifieke leerbehoeften van kinderen, een coördinator ICT en een Office Manager.

Omdat DOK12 ook een opleidingsschool is, hebben we ook een interne Schoolopleider. Zij houdt zich één dag per week bezig met de begeleiding van alle studenten binnen de school. In elke unit lopen (pabo)studenten stage. DOK12 is een academische basisschool. Dat wil zeggen dat studenten niet alleen stage lopen, maar ook praktijkonderzoek doen, samen met het team.

In onderstaand overzicht treft u de medewerkers van DOK12!