Onderwijsconcept


Het onderwijs op DOK12 is erop gericht om alle leerlingen de kerndoelen te laten behalen en hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Een tweetal aspecten zijn daarbij kenmerkend:

Je ‘eigen leren’ sturen
Ons onderwijs sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om te leren ontwikkelen. Het kind staat centraal. Onze instructies zijn zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van de kinderen. Kinderen leren hun eigen leervragen formuleren. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij het vinden van antwoorden en sturen aan indien nodig. De begeleiding van kinderen is lang niet in alle gevallen hetzelfde. DOK12 heeft een Intern Begeleider die in overleg met leerkrachten en ouders kijkt naar de leerbehoefte van de kinderen. Dit gebeurt aan de hand van ons kindvolgsysteem waar verschillende toetsmomenten en observaties deel van uit maken.

De 12 van DOK12
Het aanleren van basisvaardigheden wordt ook op DOK12 gezien als de kerntaak van het onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ook andere competenties aanleren. Dit zijn competenties die kinderen in onze ogen nodig hebben voor hun ontwikkeling, nu en in de toekomst. Wij hebben deze competenties samengevat in onze waaier ‘De 12 van DOK12’. Deze kunt u hier downloaden.