Medezeggenschapsraad


Ouders hebben inspraak via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en teamleden. De directeur is adviserend lid. De MR bespreekt vooral beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school. De MR kan hierover advies geven. Ook zijn er situaties waarin de MR instemmingsrecht heeft. Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.

 


Ik ben Kim Brinkman de nieuwe voorzitter van de MR. Ik wil mij graag maatschappelijk inzetten en denk met mijn kennis en ervaring van toegevoegde waarde te kunnen zijn als klankbord voor Dok 12 en Desiree in het bijzonder als directeur. Ik heb jarenlange ervaring als ondernemer en ken het klappen van de zweep als het gaat om het runnen van een organisatie. (personeel/arbeid, finance, arbowetgeving, AVG etc. etc.)
Maar ook op het vlak van inzetbaar houden van medewerkers (vanuit een paramedische/arbeidsdeskundige achtergrond als organisatie adviseur) kan ik van waarde zijn voor school.
Ik ben integer, betrokken, gedreven en resultaat gericht. Mensen omschrijven mij vaak als een “bouwer” en dat ik goed in staat ben om te “verbinden”. Ook deze competenties zal ik inzetten om de MR meer zichtbaar en toegankelijk te maken voor ouders en van toegevoerde waarde te laten zijn voor school.
Ik ben getrouwd met Martijn en moeder van Jur groep 6.

 


Fleur Mulder

Mijn naam is Fleur Mulder. Ik werk sinds 2012 op DOK12. De afgelopen jaren heb ik in de OB en MB gewerkt. Ik sta al vanaf 1998 voor de klas. Ik heb 3 kinderen van 11-13-15 jaar. Wij wonen in het Soesterkwartier en ik fiets zo veel mogelijk naar mijn werk. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik dit jaar in groep rood van de middenbouw. Dit is het derde jaar dat ik plaatsneem in de personeelsgeleding van de MR.

 

 

 


Annemieke Sterken

Ik ben Annemieke Sterken en ik werk sinds 2009 op DOK12 als Officemanager. Ik zorg voor administratieve ondersteuning van het MT op het gebied van leerling-, financiële- en personeelsadministratie. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor Arbo & veiligheid en onderhoud ik het contact met de gebouwbeheerder.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. In mijn vrije tijd zing ik bij het Boa’s Smartkoor en regel ik de PR zaken voor ons koor.

Sinds schooljaar 2016/2017 maak ik deel uit van de personeelsgeleding van de MR. Ik vind het belangrijk om op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze geweldige school!

 


 

MR vergaderingen van dit schooljaar zijn nog niet gepland op.

Notulen

12 september 2017
24 oktober 2017
19 december 2017
30 januari 2018
9 oktober 2018