Medezeggenschapsraad


Ouders hebben inspraak via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en teamleden. De directeur is adviserend lid. De MR bespreekt vooral beleidsmatige zaken, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of veranderingen in de koers van de school. De MR kan hierover advies geven. Ook zijn er situaties waarin de MR instemmingsrecht heeft. Naast de MR van de school, is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die vallen onder de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Elke school heeft een vertegenwoordiger in de GMR. Van onze school is dat Annetje van der Zalm.


Judith van DuivenbodenIk ben Judith van Duivenboden, moeder van Jelte en Tim. Na een aantal jaren zitting te hebben gehad in de MR ben ik dit jaar de voorzitter van de club 😉 .
Ik zet mij graag in om de stem van ouders te vertegenwoordigen. Ik kijk graag kritisch mee binnen het dagelijks reilen en zeilen binnen DOK12, maar ook binnen de plannen om te groeien. Het samen opgaan, denken en discussiëren vind ik erg belangrijk voor het welzijn van onze kinderen, daar zet ik me graag voor in!

 

 


Annegien CoenenIk ben Annegien Coenen, 45 jaar, woon sinds 2,5 jaar in Amersfoort (Vathorst) met mijn vriend Marc en dochter Jip (groep OB Paars).
Ik ben werkzaam als HR medewerker bij Pon Logisitics in Leusden, ik heb een eigen praktijk voor Mediation (bemiddeling bij echtscheidingen, www.trarompo.nl) en heb jarenlang in HR-functies gewerkt bij diverse IT-bedrijven zoals Ordina en Getronincs/KPN.

Sinds 2 jaar zit ik in de MR van DOK12 in de rol van secretaris. Dit houdt in dat ik de voorbereidingen doe voor de MR-vergaderingen; agenda opmaken, stukken opvragen en versturen naar de MR-leden, etc. Door de MR ben ik meer te weten gekomen over Dok 12 dan wanneer ik niet in de MR had gezeten denk ik, misschien doordat we met meer verdieping over bepaalde zaken van DOK12 praten?

De MR bestaat uit de geledingen ouders en personeelsleden. Als MR-lid heb je adviesrecht (bijv. Regeling van de vakanties, Nieuwbouw of grote verbouwing van de school, etc) en instemmingsrecht (bijv. Wijziging van het schoolplan, wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders, etc).

We hebben een leuke groep MR-leden met diverse achtergronden, ervaringen en interesses wat het tot een levendige MR maakt voor mij.
Maar wellicht denk jij als ouder van Dok 12, ik zou wel eens wat meer willen weten over de MR van DOK12 of vind je dat de MR zich te weinig laat zien op school……. neem dan contact met ons op, wij gaan graag het gesprek met je aan! Email: dok12mr@kpoa.nl


Relinde van Leijden

Ik ben Relinde van Leijden en werk nu 7 jaar op DOK12. Ik ben woonachtig in Hoogland met mijn man en dochter. In september verwachten wij ons tweede kindje. Op DOK12 werk ik met veel plezier als basisgroepleerkracht in groep rood en vervul ik ook de rol van vakspecialist taal. Daartoe heb ik na mijn PABO opleiding de post-HBO opleiding ‘taalspecialist’ gevolgd en afgerond. Ook ben ik in 2012 afgestudeerd aan de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’. Ik vind het leuk en belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

Als lid van de personeelsgeleding van de MR vertegenwoordig ik, samen met Annemieke en Fleur, alle personeelsleden van onze school. Ik vind het interessant met zowel ouders als directie te overleggen over belangrijke onderwerpen binnen de school en advies te geven over beleidsstukken. Zo lever ik naast mijn dagelijkse functie als leerkracht, ook vanuit mijn rol als MR lid een bijdrage aan de ontwikkeling van onze school.


Fleur Mulder

Mijn naam is Fleur Mulder. Ik werk sinds 2012 op DOK12. De afgelopen jaren heb ik in de OB en MB gewerkt. Ik sta al vanaf 1998 voor de klas. Zelf ben ik ook getrouwd en heb 3 kinderen van 10-12-14 jaar. Wij wonen in het Soesterkwartier en ik fiets zo veel mogelijk naar mijn werk. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta ik dit jaar in groep groen van de middenbouw. Dit is het tweede jaar dat ik plaatsneem in de personeelsgeleding van de MR.

 

 

 


Annemieke Sterken

Ik ben Annemieke Sterken en ik werk sinds 2009 op DOK12 als Officemanager. Ik zorg voor administratieve ondersteuning van het MT op het gebied van leerling-, financiële- en personeelsadministratie. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor arbo & veiligheid en onderhoud ik het contact met de gebouwbeheerder.
Ik ben getrouwd en heb een zoon van 21 jaar en dochter van 18 jaar. In mijn vrije tijd zing ik bij het Boa’s Smartkoor.
Sinds dit schooljaar maak ik deel uit van de personeelsgeleding van de MR. Ik vind het belangrijk om op deze manier mijn steentje te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze geweldige school!

 


MR vergaderingen van dit schooljaar zijn gepland op:

Dinsdag 12 september 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Dinsdag 19 december 2017
Dinsdag 30 januari 2018
Dinsdag 13 maart 2018
Dinsdag 15 mei 2018
Dinsdag 26 juni 2018

Notulen

12 september 2017
24 oktober 2017
19 december 2017
30 januari 2018