Huisvesting


De Veencampus
Onze school is gehuisvest in De Veencampus. Op dit moment houden we er nog steeds rekening mee dat we op (kortere of langere) termijn beschikking krijgen over een eigen pand in De Laak 2. Laak 2 is een moderne grachtenstad, waar water een belangrijke rol speelt. Wij vinden dat een geschikte plaats voor onze school, omdat water staat voor verbinding en een bron is van leven, plezier, reizen, ontdekken, vertrekken en thuiskomen. In ons nieuwe gebouw in De Laak wordt waarschijnlijk ook een aantal andere voorzieningen gehuisvest, waarmee we graag willen samenwerken, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Ons huidige pand is zoveel mogelijk aangepast aan ons onderwijskundig concept. Dat houdt in dat we de units hebben verdeeld over 4 verdiepingen. Iedere verdieping kent een grote en meerdere kleine ruimtes. Iedere basisgroep heeft zijn eigen ruimte op deze verdieping, gevestigd in één van de ateliers.

Kleinschalig
DOK12 blijft een school die kleinschalig van opzet is. Doordat wij werken in units en kinderen deel uit maken van een vaste basisgroep, wordt ieder kind gezien en gehoord, ook als we verder groeien. Voorop staat dat onze school een veilige omgeving is voor de kinderen. Nu en in de toekomst.