Dagritme en naschoolse opvang


Schooltijden
DOK12 werkt met een continurooster volgens het “vijf-gelijke-dagen model”. Elke dag gaan om 8:15 uur de deuren open. Vanaf het moment dat de kinderen binnen komen start hun werkdag. Ze pakken werk van hun weektaak óf er ligt werk klaar waarmee ze aan de slag kunnen. Om 8:30 gaat het verstillingsmuziekje aan, het teken dat de ouders de unit moeten verlaten, de dag begint met nog een kwartier stil werken aan je eigen werk.  Om 8:45 starten de groepen de dag in de kring. Om 14:15 uur zijn de kinderen uit.

Vier werkblokken
De schooldag (8.30 uur tot 14:15 uur) is ingedeeld in vier werkblokken van ongeveer een 50 minuten. Op de ochtend, tijdens de eerste drie werkblokken, werken de kinderen vooral aan de basisvaardigheden: lezen, rekenen en taal. Na het derde werkblok is er in de hele school een lees-half uur. Op dat moment lezen alle kinderen. Dat betekent dat er in groepjes gelezen wordt of individueel. U kunt ook denken aan voorlezen, tutorlezen en andere vormen.

’s Middags, tijdens het vierde werkblok, staat wereldoriëntatie centraal. DOK12 geeft vorm en inhoud aan het vak wereldoriëntatie door middel van de ‘kernconcepten’. Dit zijn thema’s, op het gebied van ‘natuur en techniek’ en ‘mens en samenleving’. Schoolbreed, dus in alle units, staat gedurende een bepaalde periode een bepaald thema centraal. Ook in de leeromgeving is terug te zien welk thema centraal staat.

De kring
Tussen de werkblokken in komen de leerlingen met hun basisgroep bij elkaar in de kring om te praten, te reflecteren, te eten en drinken. Het eten en drinken gaat gepaard met buiten spelen, na het fruit eten, spelen de kinderen een kwartier buiten en na de lunch een half uur. DOK12 vindt het belangrijk om kinderen te stimuleren tot gezond gedrag. Daarom eten zij dagelijks fruit, dat ze zelf meenemen van huis.

Verjaardagen
Eén keer per maand vieren we in de unit de verjaardagen van alle kinderen die in die maand jarig zijn. We houden dan een ‘high-limo’ tijdens het laatste werkblok, waarbij de jarigen een traktatie mogen verzorgen. Zo delen we het plezier van de traktaties met elkaar en voorkomen we dat er dagelijks onrust is van zingende en trakterende kinderen. We stimuleren zoveel mogelijk gezonde traktaties.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw en wordt o.a. verzorgd door Bzzzonder en Ska Kinderopvang. We maken u erop attent dat u uw kind zelf dient aan te melden bij een organisatie voor buitenschoolse opvang; www.bzzzonder.nl, www.ska.nl of www.partou.nl.