Ouderbijdrage


In Nederland is het basisonderwijs gratis, toch vragen wij ouders om ieder jaar een ouderbijdrage te betalen. Wij hebben de ouderbijdrage nodig om activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren, die buiten het verplichte onderwijsaanbod vallen, maar die wij wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan excursies, feesten en vieringen. Zonder de ouderbijdrage kunnen wij dit soort activiteiten niet organiseren. Daarom vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage. De oudergeleding van de MR van de school stemt in met de hoogte van de bijdrage en de besteding daarvan. Dit wordt jaarlijks vastgesteld.
Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de school vragen om (gedeeltelijke) dispensatie.

De Stichting Beheer Oudergelden (SBO) beheert de ouderbijdrage en legt verantwoording af aan de MR over de besteding van het geld. De commissie regelt het innen van de ouderbijdrage en maakt een begroting, waarin staat waaraan het geld het komende schooljaar zal worden besteed. De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, carnaval en voor excursies. Aan het eind van het schooljaar legt de commissie verantwoording af aan de kascommissie van de MR.
U kunt het reglement ouderbijdrage downloaden bij media/documenten.