Ouderbijdrage


Het onderwijs in Nederland is gratis. Het wordt betaald door de overheid met belastinggeld. Scholen krijgen van de overheid een bepaald budget, waarmee zij het onderwijs moeten financieren. Om extra activiteiten te kunnen organiseren zoals schoolreisjes, feesten en vieringen, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die niet in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de school vragen om (gedeeltelijke) dispensatie.

De Stichting Beheer Oudergelden (SBO) beheert de ouderbijdrage en legt verantwoording af aan de MR over de besteding van het geld. De commissie regelt het innen van de ouderbijdrage en maakt een begroting, waarin staat waaraan het geld het komende schooljaar zal worden besteed. De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, carnaval en voor excursies. Aan het eind van het schooljaar legt de commissie verantwoording af aan de kascommissie van de MR.
U kunt het reglement ouderbijdrage downloaden bij media/documenten.

De Stichting Beheer Oudergelden kunt u via e-mail bereiken: info@oudergeldendok12.nl