Actieve Ouders


Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als de ouders betrokken zijn bij de school, leidt dat tot betere leerprestaties. Daarom beschouwt DOK12 ouders als partners van de school.

DOK12 wil graag dat ouders actief participeren binnen de school. Er zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad, in de evenementencommissie of bij een kernconcept, en die de verhalen uit de praktijk de school in brengen. Ook zijn er hulpouders die op school hand- en spandiensten verrichten onder andere bij evenementen, in de bibliotheek, tijdens het lezen of als pleinwacht tijdens het buitenspelen.

Informatie
DOK12 informeert ouders tijdens informatiebijeenkomsten, via deze website, de digitale nieuwsbrief, de schoolgids, het jaarlijkse ‘Ouder ABC’, via Facebook en via twitter @DOK12.

Evenementencommissie
De evenementencommissie bestaat uit ouders en twee leerkrachtondersteuners. De commissie wordt aangestuurd door de adjunct directeur. Samen organiseren zij de feestelijke activiteiten zoals Kerst, carnaval en de sportdag op onze school.