Documenten


Algemeen
pdfSchoolgids De laatste schoolgids van DOK12
pdfABC voor ouders ABC voor schooljaar 2017-2018
pdfAanvraagformulier verlof Aanvraag verlof zoals bedoeld in artikel 13a
en/of artikel 14 van de leerplichtwet 1969.
pdfReglement ouderbijdrage

 

Kernconcept
pdfFormat kernconcept tijd en ruimte

 

Zorg
pdfVerwijsindex
pdfGedragsprotocol
pdfSchoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft school haar mogelijkheden om leerlingen
te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben.

 

KPOA beleid
 pdfSociale veiligheid
 pdfPrivacy