Gesprekkencyclus


Omdat kinderen op DOK12 hun eigen koers mede bepalen, zijn ze aanwezig bij de ontwikkelingsgesprekken. We vinden het van belang om met kinderen in gesprek te zijn in plaats van over hen.

Het eerste ontwikkelingsgesprek vindt plaats in de periode september/oktober. We bespreken hoe uw kind en u de start van het schooljaar hebben ervaren en hoe het gaat met uw kind op sociaal-emotioneel gebied.

In het volgende ontwikkelingsgesprek medio maart/april bespreken we de ontwikkeling van het kind aan de hand van zijn portfolio en de toetsresultaten. Samen bekijken we wat de volgende stappen zijn in de ontwikkeling van het kind en op welke manier school en ouders het kind daarbij het beste kunnen ondersteunen.

In november en na uitgifte van portfolio 1 en 2 is er de mogelijkheid voor een facultatief gesprek waarin toetsen en de voortgang besproken worden. Welke aspecten moeten extra aandacht krijgen? En hoe kunnen we het kind ondersteunen?

Wanneer een kind op onze school start, is er altijd een gesprek na de eerste 6 weken. Dit kan uiteraard samen vallen met een ander gespreksmoment.