Uitleg


Aanmelden via de website
U heeft belangstelling voor DOK12 als toekomstige school voor uw kind? Vult u dan het aanmeldformulier in op deze website. Het betreft dan een voor- aanmelding. U ontvangt daarna automatisch een uitnodiging voor een informatieochtend.

In het jaar dat uw kind drie wordt ontvangt u een intakeformulier dat u ingevuld terugstuurt.

Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), maakt u na de informatieochtend een afspraak met de intern begeleider voor een intake. De intern begeleider zal contact opnemen met de oude school om zo het best zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de neveninstromer. Onderdeel van deze procedure is ook dat het kind een volledige dag meedraait binnen de unit.

Informatiedagen
Ook in het schooljaar 2018-2019 zijn er informatieochtenden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zetten we uiteen hoe het concept van DOK12 onderwijsinhoudelijk vorm wordt gegeven. Een informatieochtend start om 8.45 uur en zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn de volgende informatieochtenden gepland.

Woensdag 10-10-2018
Woensdag 07-11-2018
Woensdag 09-01-2019
Woensdag 06-02-2019
Woensdag 13-03-2019
Woensdag 03-04-2019
Woensdag 08-05-2019
Woensdag 05-06-2019
Woensdag 03-07-2019

Wennen
Voordat kinderen starten in groep 1, komen zij vier ochtenden wennen van 8.30 – 12.00 uur. De basisgroepleerkracht neemt contact op met ouders voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht het ‘Ouder ABC’ mee met alle praktische informatie zoals het meenemen van fruit en gymspullen.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven tot die tijd in de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Unitbezetting
Binnen de wet Passend Onderwijs is het gebruik om als school te melden welke groepen, volgens het schoolbeleid, vol zitten. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor het huidige schooljaar 2018/2019 én voor schooljaar 2019/2020 helaas geen leerlingen meer kunnen plaatsen in unit 7/8. Beide basisgroepen zitten vol.

Er zijn in het schooljaar 2018/2019 geen plaatsingsmogelijkheid meer in unit 3/4.