Uitleg


Aanmelden via de website
U heeft belangstelling voor DOK12 als toekomstige school voor uw kind? Vult u dan het aanmeldformulier in op deze website. Het betreft dan een voor- aanmelding. U ontvangt dan automatisch een uitnodiging voor een informatieochtend.

In het jaar dat uw kind drie wordt ontvangt u een intakeformulier dat u ingevuld terugstuurt.

Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), maakt u na de informatieochtend een afspraak met de intern begeleider voor een intake. De intern begeleider zal contact opnemen met de oude school om zo het best zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de neveninstromer. Onderdeel van deze procedure is ook dat het kind een volledige dag meedraait binnen de unit.

Informatiedagen
Ook in het schooljaar 2017-2018 zijn er informatieochtenden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zetten we uiteen hoe het concept van DOK12 onderwijsinhoudelijk vorm wordt gegeven. Een informatieochtend start om 8.45 uur en zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de volgende informatieochtenden nog gepland.

Woensdag 6-9-2017
Woensdag 4-10-2017
Woensdag 1-11-2017
Woensdag 6-12-2017
Woensdag 10-1-2018
Woensdag 7-2-2018
Woensdag 7-3-2018
Woensdag 4-4-2018
Woensdag 16-5-2018
Woensdag 6-6-2018

Wennen
Voordat kinderen starten in groep 1, komen zij vier ochtenden wennen van 8.30 – 12.00 uur. De basisgroepleerkracht neemt contact op met ouders voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht het ‘Ouder ABC’ mee met alle praktische informatie zoals het meenemen van fruit en gymspullen.